SKINTONIC - THE SHOP

 

 

 

 

亲临
SKINTONIC
| THE SHOP
换领限量版精华素,为您的亚太区美容展之行
注入活力,让肌肤霎时焕发年轻光芒!

 

 

SKINTONIC | THE SHOP
 

为您带来独特的一站式购物体验, 您可以一睹、试用及获赠限量版
SKINTONIC 精华素,尊享独家护肤心得。SKINTONIC 是Centdegrés 法尚
为亚太区美容展精心设计,集合国际知名制造商的力量而成的心血结晶:

 

 

合作机构

配方 包装 机械设备
 

 

 
二级包装 图像识别技术